W Instytucie Mechaniki Budowli w 2014 r. w ramach działalności statutowej realizowane są następujące tematy badawcze:

  • Diagnostyka budowli z wykorzystaniem badań doświadczalnych i modeli obliczeniowych."

Kierownik tematu – prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska

  • Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe).”

Kierownik tematu – dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK

  • Wytrzymałość i odkształcalność materiałów z uwzględnieniem struktury materiału i czasu."

Kierownik tematu – dr hab. inż. Janusz German, prof. PK

  • Współdziałanie konstrukcji inżynierskich z podłożem."

Kierownik tematu – dr hab. inż. Bogumił Wrana, prof. PK

  • Oddziaływania wiatru, śniegu i temperatury na budowle."

Kierownik tematu – prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

  • Działania dynamiczne generowane eksploatacją górniczą na powierzchniową zabudowę.”

Kierownik tematu – prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

  • Optymalne kształtowanie belek ciągłych."

Kierownik tematu – prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski

Dodatkowo w IMB realizowany jest:

Projekt badawczy PB 2448/B/T02/2009/37

  • Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcji.”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski

Termin zakończenia Grantu: 24.08.2014 r.  Wartość: 384.500,-zł.