Oferta kształcenia 2015

Instytut Mechaniki Budowli prowadzi kształcenie studentów na poziomie I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Obecnie w Instytucie Mechaniki Budowli są prowadzone trzy specjalności na II stopniu.

W ramach tych specjalności są prowadzone przedmioty specjalnościowe oraz seminaria przygotowujące studentów do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej.

1. Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (MMKiB):

Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych (wspomaganych komputerowo), zarówno w przypadku budowli typowych jak i obiektów nietypowych o dużym stopniu złożoności.

2. Budowlane Obiekty Inteligentne (BOI):

Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji nowoczesnych budowli nowej generacji (tzw. budowli inteligentnych) oraz wiedzę o nowoczesnych, w tym także o tzw. inteligentnych materiałach budowlanych, automatycznym sterowaniu budowlą, jej funkcjonowaniu, o sposobach jej zabezpieczania, zapewniania bezpieczeństwa i komfortu przebywających w niej ludzi. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych firmach wykorzystujących nowoczesne systemy sterowania i technologie informacyjne w budownictwie.

3. Budowle i Środowisko (BIŚ)

Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w zakresie takich, współcześnie ważnych zagadnień interdyscyplinarnych w budownictwie, jak: akustyka i wibroakustyka stosowana w budownictwie; wpływy środowiskowe, sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle i ludzi; inżynieria wiatrowa, interakcja budowla-podłoże; budownictwo energooszczędne; ochrona budowli przed wpływami środowiskowymi; tłumiki drgań mechanicznych i akustycznych; nowoczesne materiały konstrukcyjne; komfort ludzi i wibroekologia w budownictwie; podstawy projektowania budowli specjalnych przy wpływach środowiskowych; zagadnienia specjalne fundamentowania; badania budowli i konstrukcji przy wpływach środowiskowych.

Pracownicy Instytutu Mechaniki Budowli prowadzą również zajęcia na studiach w języku angielskim oraz w ramach Erasmusa

Ponadto Instytut Mechaniki Budowli prowadzi zajęcia na III stopniu (studia doktoranckie).