Skład osobowy Instytutu Mechaniki Budowli jest opublikowany w serwisie głównym Politechniki Krakowskiej oraz na stronie biblioteki instytutu L-4

Dokładny podział pracowników ze względu na katedry, zakłady i laboratoria można uzyskać wchodząc na strony tychże jednostek