Kierownictwo Instytutu Mechaniki Budowli WIL PK PDF Print E-mail

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Janusz GERMAN, prof. PK

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowo-Badawczych i Współpracy z Przemysłem

dr inż. Alicja KOWALSKA-KOCZWARA