Struktura Instytutu Mechaniki Budowli L-4 WIL PK PDF Print E-mail
INSTYTUT MECHANIKI BUDOWLI (L-4) WIL PK
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.l +48 /12/ 628 23 40
fax. +48 /12/ 628 20 51
e-mail: L-4(at)pk.edu.pl
sekretariat czynny: poniedziałek-piątek od 8.00 do 15.00

Katedra Statyki i Dynamiki Budowli (L-41)
kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
tel. +48 /12/ 628 23 88
tel. +48 /12/ 628 23 48
fax. +48 /12/ 628 20 31
email: : ttatara(at)pk.edu.pl

Zakład Wytrzymałości Materiałów (L-42)
kierownik: dr hab. inż. Janusz German prof. PK
tel. +48 /12/ 423 40 85
fax. +48 /12/ 628 20 51
email: zwm(at)limba.wil.pk.edu.pl

Katedra Podstaw Mechaniki Ośrodków Ciągłych (L-43)
kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
tel. +48 /12/ 628 26 46
fax. +48 /12/ 628 20 30
email: ps(at)pk.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (L-44)
kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
tel. +48 /12/ 628 35 70
fax. +48 /12/ 628 35 66
email: liwpk(at)windlab.pl

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli (L-45)
kierownik: mgr inż. Piotr Stecz
tel. +48 /12/ 628 23 78
tel./fax. +48 /12/ 628 20 32
email: pstecz(at)usk.pk.edu.pl

Zakład Współdziałania Budowli z Podłożem (L-46)
kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka prof. PK
tel. +48 /12/ 628 25 79
email: epilecka(at)pk.edu.pl

Biblioteka Instytutu Mechaniki Budowli
kustosz: mgr Jadwiga Staromiejska
tel. +48 /12/ 628 23 53
e-mail: bibl4(at)limba.wil.pk.edu.pl