Historia Instytutu Mechaniki Budowli WIL PK PDF Print E-mail

Instytut Mechaniki Budowli IMB L-4 WIL PK

Powstał w roku akademickim 1970/71. Utworzony został z połączenia następujących jednostek organizacyjnych Uczelni:

  • Katedra Statyki Budowli i Wytrzymałości Materiałów, którą kierował wówczas prof. dr inż. Tadeusz Kozłowski;
  • Katedra Mechaniki Teoretycznej, którą kierował wówczas prof. dr inż. Aleksander Lisowski;
  • Katedra Dynamiki Budowli, którą kierował wówczas prof. dr inż. Roman Ciesielski

Funkcję dyrektora Instytutu pełnili kolejno:

  • prof. dr inż. Tadeusz Kozłowski w latach 1970-1972;
  • prof. dr hab. inż. Stefan Piechnik w latach 1972-1982;
  • prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski w latach 1982-1995;
  • prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki w latach 1995-2013;
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła w latach 2013-2018;